Müügitingimused

 

ÜLDINE

 

Seda veebisaiti haldab Moya Tea Limited. Kogu saidil viitab mõiste „meie” kui Moya Tea Limited. Moya Tea Limited pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, tööriistu ja teenuseid, mis on sellel saidil teile, tingimusel, et nõustute kõigi siin nimetatud tingimustega, põhimõtetega ja teatistega.

Külastades meie saiti ja / või ostes meilt midagi, osalete meie „teenuses“ ja nõustute järgima järgmisi tingimusi („Müügitingimused“, „Tingimused“), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja eeskirju siin viidatud ja / või saadaval hüperlingi kaudu. Need müügitingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja / või sisu kaasautorid.

Enne meie veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege müügitingimused hoolikalt läbi. Saidile sisenedes või seda kasutades nõustute, et olete seotud nende müügitingimustega. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega kasutada ühtegi teenust. Kui neid müügitingimusi loetakse pakkumiseks, piirdub nõustumine selgesõnaliselt nende müügitingimustega.

Kõikidele e-poele lisatud funktsioonidele või tööriistadele kehtivad samuti müügitingimused. Sellel lehel saate müügitingimuste uusima versiooniga igal ajal tutvuda. Me jätame endale õiguse värskendada, muuta või asendada mis tahes käesolevate müügitingimuste osa, postitades oma veebisaidile värskendusi ja / või muudatusi. Teie kohustus on seda lehte regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs veebisaidile pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumisele.

 

1. E-POE TINGIMUSED

 

Nende müügitingimustega nõustudes kinnitate, et olete vähemalt täisealine oma elukohariigis või et olete täisealine oma elukohariigis ja olete andnud meile oma nõusoleku lubage oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.

Te ei tohi meie tooteid kasutada ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil ega tohi teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas autoriõiguse seadusi, kuid mitte ainult).

Keelatud on viiruste või hävitava koodi edastamine.

Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine põhjustab teile teenuste pakkumise viivitamatu lõpetamise.

 

2. ÜLDSÄTTED

 

Jätame endale õiguse keelduda teenuse pakkumisest mis tahes põhjusel ja igal ajal.

Teie sisu (v.a krediitkaardiandmed) võidakse krüptimata edastada ja see hõlmab (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused ühendusvõrkude või -seadmete tehnilistele nõuetele vastamiseks ja nendega kohanemiseks. Krediitkaardiandmed on võrkude kaudu edastamise ajal alati krüptitud.

Ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata, pole lubatud reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, ega kasutada teenuse mis tahes osa, teenusele juurdepääsu või mis tahes kontakte veebisaidil, mille kaudu teenust pakutakse.

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja ei piira nende tingimusite kehtivust.

 

3. TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AJAKOHASUS

 

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik ega ajakohane. Selle saidi materjal on esitatud ainult üldiseks teabeks ja seda ei tohiks tugineda ega kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või ajakohasemate teabeallikatega konsulteerimata. Mis tahes tuginemine selle saidi materjalidele on teie enda vastutusel.

See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave pole tingimata ajakohane ja see on esitatud ainult teie jaoks. Me jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil olevat teavet värskendada. Teie kohustuseks on jälgida meie saidi muudatusi.

 

4. TEENUSE JA HINNADE MUUDATUSED

 

Meie toodete hindu võidakse ette teatamata muuta.

Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ette teatamata muuta või katkestada.

Me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees teenuse mis tahes muutmise, hinna muutmise, peatamise ja katkestamise eest.

 

5. TOOTED VÕI TEENUSED

 

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult veebis. Neid tooteid või teenuseid võib olla piiratud koguses ning neid võib tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastamispoliitikale.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada poes ilmuvad toodete värvid ja pildid. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värv on täpne.

Me jätame endale õiguse piirata oma toodete või teenuste müüki kindlale inimesele, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Me jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hinnakujundust võidakse meie äranägemisel igal ajal ilma ette teatamata muuta. Me jätame endale õiguse mis tahes toode igal ajal müügilt eemaldada. Mis tahes sellel saidil pakutava toote või teenuse pakkumine on tühine, kui see on keelatud.

Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et vead teenuses parandatakse.

 

6. ARVETE TÄPSUS JA KONTO INFO

 

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meie juures teete. Võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid inimese või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud ühelt või samalt kliendikontolt, sama krediitkaardilt ja / või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja / või saatmisaadressi. Kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja / või arveldusaadressi / telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mille meie ainupädevuse järgi näivad olevat teinud edasimüüjad või hulgimüüjad.

Jätame endale õiguse tühistada tellimus, kui meie e-poes tehtud tellimus ei ole makstud 3 päeva jooksul.

Teie kohustuseks on esitada kõigi meie kaupluses tehtud ostude kohta jooksva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe. Lisaks peate uuendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardi numbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vastavalt vajadusele ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks vaadake palun meie tagastamistingimusi.

 

7. VALIKULISED LISAD

 

Võime pakkuda teile kolmandate osapoolte tööriistu, mida me ei jälgi, kontrolli ega sisenda.

Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele, “nagu need on”, ja „nagu pakutakse”, ilma igasuguste garantiide, kinnituste ja tingimusteta ning ilma igasuguse heakskiiduta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb teie ja kolmandate osapoolte vahelisest valikuliste tööriistade kasutamisest või on sellega seotud.

Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine on täielikult teie enda vastutusel ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete tuttav ja heaks kiitnud tingimused, mille alusel asjakohased kolmanda osapoole pakkujad tööriistu pakuvad.

Samuti võime tulevikus veebisaidi kaudu pakkuda uusi teenuseid ja / või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljaandmist). Selliste uute funktsioonide ja / või teenuste suhtes kehtivad ka käesolevad müügitingimused.

 

8. KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

 

Teatav meie teenuse kaudu saadaval olev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.

Sellel saidil olevad kolmanda osapoole lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis pole meiega seotud. Me ei vastuta sisu ega täpsuse uurimise ega hindamise eest ega garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude kolmandate isikute materjalide, toodete ega teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on seotud mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Enne mis tahes tehingu tegemist lugege hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et neist aru saaksite. Kolmanda osapoole toodetega seotud kaebused, pretensioonid, mured või küsimused peaksid olema suunatud kolmandale osapoolele.

 

9. KASUTAJA MÄRKUSED JA TAGASISIDE

 

Kui saadate meie soovil teatud loomingulisi töid (näiteks võistlustööd) või ka ilma meie taotluseta, loomingulisi ideid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas veebis, e-posti teel, postiga või muul viisil (üheskoos “kommentaarid”) nõustute, et võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil mis tahes meediumis kasutada kõiki meile edastatud kommentaare. Me ei ole ega pea olema kohustatud (1) konfidentsiaalselt kommentaare säilitama; 2) maksta kommentaaride eest hüvitist; või (3) kommentaaridele vastamiseks.

Me võime, kuid me pole kohustatud jälgima, muutma või eemaldama sisu, mis on meie enda äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil vastuoluline või rikub mõne osapoole intellektuaalset omandit või käesolevaid müügitingimusi .

Meie veebilehel kommenteerides nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Nõustute ka sellega, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku ega rõvedat materjali ega sisalda arvutiviirust või muud pahavara, mis võib kuidagi mõjutada Teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi muu kui ise, ega eksitada meid või kolmandaid isikuid muul viisil kommentaaride päritolu osas. Teie vastutate ainuisikuliselt kõigi tehtud kommentaaride ja nende õigsuse eest. Me ei võta mingit vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

 

10. ISIKLIK TEAVE

 

Teie isikuandmete esitamist e-poe kaudu reguleerivad meie privaatsuseeskirjad.

 

11. VEAD JA PUUDUSED

 

Mõnikord võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, transiidi aja ja saadavusega. Me jätame endale õiguse vigade, ebatäpsuste või puuduste kõrvaldamiseks ning teabe muutmiseks või värskendamiseks või tellimuste tühistamiseks, kui mis tahes teave teenuses või mis tahes seotud veebisaidil on igal ajal ilma ette teatamata (sh pärast tellimuse esitamist) ebatäpne .

Me ei võta kohustust teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduvat teavet ajakohastada, muuta ega täpsustada, sealhulgas piiranguteta teavet hinnakujunduse kohta, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel. Teenuses või mõnel sellega seotud veebisaidil ei ole määratud ühtegi täpsustatud värskendus- või värskendamiskuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olev teave on muudetud või värskendatud.

 

12. KEELATUD KASUTUSVIISID

 

Lisaks muudele müügitingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) nõuda teistelt ebaseaduslike toimingute sooritamist või nendes osalemist; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaal-, provintsi- või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale- või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimine või edastamine, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isiklikke andmeid; i) rämpsposti; j) mis tahes ebamoraalne eesmärk; või (k) sekkuda teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvaelementidesse või neist mööda hiilida. Me jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutamisviisi eest.

 

13. GARANTIID; VASTUTUSE PIIRAMINE

 

Me ei luba ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või tõrgeteta.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisel saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal lõpetada, ilma et teid sellest teavitataks.

Nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või suutmatus seda kasutada on teie ainuisikulisel vastutusel. Teenus ning kõik teile teenuse kaudu pakutavad tooted ja teenused (välja arvatud meie selgesõnaliselt öeldud) pakutakse teie kasutuseks „nii nagu on” ilma igasuguse selgesõnalise või otsese garantiita. See kehtib ka kaudsete garantiide või tingimuste, sealhulgas kaubeldavuse, kaubeldava kvaliteedi, kindla eesmärgi jaoks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja rikkumiste eiramise tingimusete kohta.

Moya Tea Limited, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul vigastuste, kaotuste, nõuete ega otseste, kaudsete, juhuslike, karistavate, eriliste kahjude eest. või mis tahes liiki kaudsed kahjud, sealhulgas piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud kokkuhoid, andmete kadumine, asenduskulud või muud sarnased kahjud, mis tulenevad lepingust, lepingust (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muust mis tahes teenuse või teenuse abil hangitud toote kasutamisest või mis tahes muu nõude puhul, mis on mis tahes viisil seotud teie või teenuse kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või puudused, või mis tahes liiki kaotus või kahjustus, mis on tekkinud teenuse või mis tahes teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamisest, isegi kui nende võimalusest teavitatakse. Kuna mõned jurisdiktsioonid ei võimalda välistada ega piirata vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest, on sellistes osariikides piiratud meie vastutus seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

 

14. HÜVITAMINE

 

Nõustute hüvitama ning kaitsma ettevõtet Moya Tea Limited ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, igasuguste nõuete või nõuete korral, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille on maksnud ükskõik milline kolmas isik müügitingimuste või nende poolt viidatud dokumentide rikkumise või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu või sellest tulenevalt.

 

15. ERALDATUS

 

Juhul, kui mis tahes käesolevate müügitingimuste säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, on selline säte siiski rakendatav kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ja loetakse, et täitmata osa on käesolevatest tingimustest eraldatud. Selline otsus ei mõjuta muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

 

16. LEPINGU LÕPPEMINE

 

Enne lepingu lõpetamise kuupäeva tekkinud poolte kohustused jäävad käesoleva lepingu lõpetamise ajaks püsima ka kõigil eesmärkidel.

Need müügitingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetame. Võite need müügitingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.

Kui te olete või me kahtlustame, et olete rikkunud mõnda müügitingimuste sätet, võime lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ja vastutate kõigi võlgnetavate summade eest kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja / või vastavalt sellele võib keelata juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

 

17. KOGU LEPING

 

Kui me ei kasuta ega rakenda ühtegi käesolevate müügitingimuste õigust ega sätet, ei tähenda loobumist sellisest õigusest või sättest.

Need müügitingimused ja kõik meie sellel saidil või teenusega seotud postitused või toimimisreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahel sõlmitud kokkuleppe ja mõistmise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, suhtlused ja ettepanekud kas suuliselt või kirjalikult teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, müügitingimuste varasemad versioonid).

Mis tahes ebaselgust käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata koostaja vastu.

 

18. VALITSEV ÕIGUS

 

Neid müügitingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid, millega me teile teenuseid osutame, reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse vastavalt neile.

 

19. MÜÜGITINGIMUSTE MUUTMINE

 

Sellel lehel saate müügitingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata.

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi seda lehte värskendada, muuta või asendada mõnda käesolevate müügitingimuste osa, postitades oma veebisaidile värskendusi ja muudatusi. Teie kohustus on regulaarselt kontrollida meie veebisaiti muudatuste suhtes. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende müügitingimuste mis tahes muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

 

20. KONTAKT

 

Küsimused müügitingimuste kohta tuleks saata meile info@moyamatcha.ee

Ostukorv0
There are no products in the cart!
Jätka ostlemist
0